De term co-actief verwijst naar het feit dat coach en cliënt actief met elkaar
samenwerken. Een co-actieve coachingrelatie is een verbintenis tussen twee
gelijken met het doel tegemoet te komen aan de behoeften van de cliënt.

Vier pijlers
De volgende vier pijlers vormen de basis van co-actief coachen:

1 De cliënt is van nature creatief, vindingrijk en compleet.

Cliënten hebben zelf de antwoorden of kunnen ze vinden. Vanuit het standpunt van de co-actieve
coach is geen enkel antwoord fout en is het niet nodig om de cliënt te ‘repareren’.
De coach zelf heeft geen antwoorden; hij heeft alleen vragen. Mensen kopen antwoorden
liever als een kant-en-klaarpakket dan dat ze moeite moeten doen om
zelf een oplossing te vinden. Helaas blijven ze dan meestal met een lege verpakking
zitten.

2 Co-actief coachen richt zich op het hele leven van de cliënt.
Al onze keuzes, hoe onbenullig ze misschien ook lijken, dragen bij aan een leven dat
meer (of minder) voldoening geeft. Ze brengen ons dichter bij een betere
balans in ons leven, of er juist verder vanaf. Co-actief coachen richt zich op deze drie
uitgangspunten: voldoening, balans en proces.

3 De cliënt bepaalt de agenda.
De relatie is volledig gericht op het realiseren van de resultaten die de
cliënt wil bereiken. Terwijl de cliënt zich concentreert op de veranderingen die
hij in zijn leven wil aanbrengen, houdt de coach de cliënt bij zijn agenda. Hij
zorgt ervoor dat de cliënt steeds naar voldoening en balans blijft streven en in
staat is om zich te concentreren op het proces van zijn leven

4 De relatie is een verbintenis die door de coach en de cliënt wordt vormgegeven.
Bij co-actief coachen draait het om de effectiviteit van de coachingrelatie –
niet om die van de coach. Cliënt en coach proberen samen een verbintenis te
construeren die voorziet in de behoeften van de cliënt. Het feit dat ze de verbintenis samen
vormgeven, geeft blijk van de wederzijdse verantwoordelijkheid van cliënt en coach. Cliënten
leren dat zij controle hebben over de relatie en uiteindelijk ook over de veranderingen die zij in hun
leven aanbrengen.