1. Gelijkwaardigheid is de basis van de coachingsrelatie tussen de coach en de gecoachte.

2. De gecoachte is de expert van zijn/haar vraagstuk (en niet de coach)

3. De verantwoordelijkheid tot verandering ligt bij de gecoachte.

4. De coach is geen adviseur. Hij doet hooguit suggesties.

Tesamen met de “I’don’t know” attitude levert dit een heldere afbakening van het
coachingsvak ten opzichte van andere begeleidingsvormen en vormen zij de vier basispunten van coaching.