Bij training krijg je meer directieve gedragsinstructies; coaching laat de cliënt zelf
ontdekken wat het beste is. Bovendien is training vaak meer op gedrag en vaardig-
heden en coaching meer op mentaliteit gericht. De coach richt zich op herkennen,
erkennen, ontwikkelen en begeleiden. Stimuleren in ontwikkeling zonder een
afhankelijkheid te creëren.