Het verschil tussen coaching en training

Bij training krijg je meer directieve gedragsinstructies; coaching laat de cliënt zelf ontdekken wat het beste is. Bovendien is training vaak meer op gedrag en vaardig- heden en coaching meer op mentaliteit gericht. De coach richt zich op herkennen, erkennen,...

Succesfactoren Coaching

1. De aandacht en erkenning voor de situatie door de coach. Vooral de persoons- gerichte, humanistische benadering van de coach een adequate begeleidingsvorm bij reïntegratietrajecten. 2. De coach moet professioneel en deskundig met deze problematiek om kunnen gaan....

Onderzoek effect loopbaanbegeleiding

Sinds 2005 heeft iedere werkende Vlaming recht op externe loopbaanbegeleiding. Marijke Verbruggen (K.U.Leuven) onderzocht voor haar doctoraatsthesis de noodzaak, de effecten en de limieten van loopbaanbegeleiding. Daarmee won ze de eerste Wetenschappelijke Prijs...

Wat doet een coach?

Een coach houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij: het uitvoeren van complexe handelingen het vinden van antwoorden op vragen het vinden van oplossingen voor problemen het benutten van ongebruikte mogelijkheden het ontwikkelen...